• National Mission on Micro Irrigation

  • National Mission on Micro Irrigation

  • National Mission on Micro Irrigation

  • National Mission on Micro Irrigation

  • National Mission on Micro Irrigation

  • National Mission on Micro Irrigation

  • National Mission on Micro Irrigation

  • National Mission on Micro Irrigation

  • National Mission on Micro Irrigation

विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम - प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना २०१५-१६ अंतर्गत प्राप्त अर्जांची छाननी करणे व पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. 15/02/2016

ई-ठिबक प्रणाली मध्ये आपले स्वागत आहे

उद्दिष्टे:
- सर्व प्रशासकीय भूमिका सुरू करण्यासाठी वेब आधारित केंद्रित कार्यपद्धत देणे.
- पारदर्शकता आणि दृश्यमानता पुरवणे.
- अनुदान निश्चिती बाबत ऑटोमेशन.
- नियमानुसार लाभार्थी पात्रता तपासणी.
- मोठ्या संख्येवर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान वितरण.

MIS For Senior Authorities NNMI at a glance important links upload